Logo belwind
Language: NL | FR | EN

Navigatie

Electriciteitscentrale

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Belwind.

Doelstelling

Vroeger werd de energie die windmolens opwekten meteen omgezet in mechanische arbeid: er werd bijvoorbeeld water mee opgepompt of graan gemalen. Bij de nieuwste windmolens, de ‘windturbines’, is dat niet zo. De opgewekte electriciteit wordt op het electriciteitsnet gezet en verdeeld  naar de consument.

Zo gaat het ook met het windpark van Belwind. De 55 turbines vangen wind op zee en produceren zo ongeveer 550 GigaWattUur (= 550.000.000 KiloWattUur)  groene electriciteit per jaar. Daarmee voorzien ze in de electriciteitsbehoefte van zo’n 160.000 gezinnen, en verminderen ze de CO2-uitstoot elk jaar met 160.000 ton.

Dat is goed nieuws. In de eerste plaats voor het milieu, want de windmolens verbranden geen fossiele brandstoffen en stoten dus geen CO2 uit.

En het klimaat, daar is de overheid ook mee bezig. Het verdrag van Kyoto vraagt ons land om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2012 terug te dringen met 7,5 %. In het Europese klimaatplan engageerden de Europese lidstaten zich om tegen 2020 20 % minder CO2 uit te stoten, 20 % energiezuiniger te worden en 20 % van de nodige energie uit hernieuwbare bronnen te halen, zoals wind of water.

Met Belwind komt de duurzame energieproductie alvast goed op gang. De hernieuwbare energie die het park produceert, bedraagt 4,7 % (9,4 % voor fase I & II) van de doelstellingen van de federale overheid (bij een Belgisch jaarlijks verbruik in 2020 van 90 TWu en een doelstelling van 13 % hernieuwbare electriciteitsproductie).

Bovendien zorgt de nieuwe centrale ook voor extra werkgelegenheid, met 1.200 manjaar tijdens de constructie en 1.400 manjaar tijdens de werking van de centrale..

Ten slotte maken windmolens ons land minder afhankelijk van buitenlandse energieleveranciers. Zo verzekeren we onze energiebevoorrading in de toekomst.