Logo belwind
Language: NL | FR | EN

Navigatie

Electriciteitscentrale

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Belwind.

Geschiedenis

Energie opwekken heeft de mens altijd bezig gehouden. Daarbij waren windmolens nooit ver weg. Over de herkomst van de windmolen wordt nog altijd druk gedebatteerd, maar volgens sommigen ligt zijn oorsprong zonder twijfel in de Lage Landen. De oudste bewaarde windmolen dateert van 1183 en staat in Wormhout, in Frans-Vlaanderen.

Klassieke elektriciteitscentrales

Sinds het begin van vorige eeuw wordt elektriciteit opgewekt door electriciteitscentrales. Die verwarmen water met fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas of olie. Daarnaast zijn er ook kerncentrales, die warmte opwekken uit kernreacties.

Die klassieke electriciteitscentrales belasten het milieu en de gezondheid door hun hoge vervuiling. Ze produceren stof, stoten verschillende gassen en giffen uit (waaronder CO2) en produceren gevaarlijk afval. Kern- en gascentrales zijn daarnaast intrinsiek gevaarlijk voor de bevolking indien er iets fout zou gaan. En dat gebeurt jammer genoeg nog steeds. Dat bewijst de ontploffing van een gascentrale in de V.S. in 2010 bijvoorbeeld.

Bovendien groeit het besef dat fossiele brandstoffen binnenkort opgebruikt zullen zijn. Wetenschappers voeren hoge discussies over het aantal jaren dat wij nog over deze brandstoffen kunnen beschikken, variërend van 30 tot 60 jaar. Om elke discussie te vermijden, kan je er rustig van uitgaan dat er binnen 80 jaar een aantal zullen ontbreken.

Nuttigere toepassingen voor olie en gas

Bovendien hebben olie en gas nuttiger toepassingen in de scheikunde of in de plastic-industrie. Als je bedenkt hoe we plastic voorwerpen nog jarenlang kunnen gebruiken, is het je reinste verspilling om olie en gas gewoon als brandstof te gebruiken. Zo zijn ze weg in een fractie van een seconde.

Hoog tijd dus voor alternatieven, en dan komen windmolens weer op de proppen. De laatste eeuwen verdwenen ze steeds meer uit ons landschap, maar nu zijn ze volop aan hun comeback bezig.

Windmolens zorgen voor nieuwe industrieën

Vaak wordt dit vergeten, maar windmolens zorgen voor verschillende nieuwe soorten industrie en dus ook voor jobs bij ons. Nu al zorgt de productie van windmolens voor meer dan 200.000 jobs in Europa. En dan tellen we er de installatie en het onderhoud nog niet bij op. Na een langzame start begint ook België meer en meer kansen te zien in deze nieuwe sector.

In België bouwen een aantal bedrijven verschillende belangrijke onderdelen voor windturbines. Denk bijvoorbeeld aan Hansen Transmissions (tandwielkasten), CG Holdings (ex-Pauwels Trafo), Fabricom GDF Suez, Iemants Staalbouw en Smulders Projects.

Ook op het vlak van engineering, constructie en installatie staan Belgische bedrijven aan de (open) deur van wat een belangrijke industriële sector aan het worden is en waarin zij op wereldvlak een toonaangevende rol kunnen spelen. DEME, CEI-De Meyer, Tractebel, 3 E Engineering, Grontmij, Miplan, Fabricom GDF Suez en CMI tonen dat er in deze sector een grote toekomst zit.