Logo belwind
Language: NL | FR | EN

Navigatie

Over ons

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Belwind.

Doelstelling

Het verdrag van Kyoto vraagt ons land om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2012 terug te dringen met 7,5 %. In het Europese klimaatplan engageerden de Europese lidstaten zich om - tegen 2020 - 20 % minder CO2 uit te stoten, 20 % energiezuiniger te worden en 20 % van de nodige energie uit hernieuwbare bronnen te halen, zoals wind of water.

Belwind is begaan met het klimaat. Met het windturbinepark komt de duurzame energieproductie alvast goed op gang. De hernieuwbare energie die het park produceert, bedraagt 4,7 % van de doelstellingen van de federale overheid.