Logo belwind
Language: NL | FR | EN

Navigatie

Nieuws

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Belwind.

Persberichten

BELWIND VOORZIET TESTSITE VOOR DE NIEUWSTE HALIADE-WINDTURBINETECHNOLOGIE VAN ALSTOM
2013-02-12

Een deel van het fase 2-windmolenpark van Belwind in de Noordzee zal het labo en de testwaters leveren waarin Alstom haar nieuwste Haliade 150-6MW -turbines zal testen in strenge, real-life offshore wind- en zeewateromstandigheden

Brussel, België, 12 februari 2013 Belwind en Alstom kondigen met trots aan dat zij een overeenkomst hebben gesloten om de recent gelanceerde Haliade 150-6MW offshore windturbine van Alstom te testen in de ruwe omstandigheden van fase 2 van het Belwind-windmolenpark in de Noordzee aan de kust van Zeebrugge in België.

De Haliade werd speciaal geoptimaliseerd voor de windomstandigheden in de Noordzee waar momenteel de grootste Europese markt gevestigd is en is bestemd voor toekomstige Belgische, Franse, Engelse en Duitse projecten. Terwijl de meeste huidig geïnstalleerde offshore windturbines gebaseerd zijn op aangepaste onshore turbinetechnologie, is Alstom van mening dat enkel specifieke technologie een oplossing kan bieden voor de zware moeilijkheden die de zeewateromgeving stelt; in het bijzonder voor de kosten van de turbine en haar fundering en de betrouwbaarheid en de mate waarin het onderhoud van de uitrusting mogelijk is.

Om het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen die de zeewateromgeving meebrengt, heeft Alstom een 6MW windturbine ontworpen. Deze is eenvoudig, robuust en efficiënt en verhoogt het concurrentievermogen van offshore windenergie. Om het eenvoudig te stellen, deze windturbine werkt zonder tandwielkast (met rechtstreekse aandrijving) en is uitgerust met een permanente magneetalternator om de werkings- en onderhoudskosten te drukken. De robuuste Haliade 150 is voorzien van Alstom’s PURE TORQUE-technologie die de alternator beschermt door ongewenste winddruk naar de turbinetoren af te leiden, waarbij de prestaties geoptimaliseerd worden. Ten slotte biedt de Haliade 150 een grotere efficiëntie dankzij haar 150 meter lange rotor (als de windturbine in het Belwind windmolenpark geïnstalleerd zal zijn, zullen de 73,50 meter lange schoepen de langste offshore gelegen schoepen ter wereld zijn ) die voor een verbeterde capaciteitsfactor zorgt.

Belwind biedt de perfecte omstandigheden hiervoor. De onderneming heeft een deel van haar fase 2-concessie als testsite en labo beschikbaar gesteld aan ondernemingen die willen investeren in R&D en de ambitie hebben zich te vestigen in de wereld van offshore windenergie, zodat zij hun nieuwste technologieën in reële omstandigheden kunnen testen.

De Belwind-testsite biedt een unieke kans, niet enkel omwille van haar locatie in de Noordzee, maar ook omwille van het feit dat de concessie en alle vergunningen reeds voorhanden zijn. De overeenkomst voor de netaansluiting is rond en biedt deelnemers de mogelijkheid zich aan te sluiten op het fase 1-offshore hoogspanningsstation (OHSS) en het nationale net. Ze stelt ook de gereputeerde kennis van de partners van Belwind, InControl en Parkwind ter beschikking.

Samen bieden Belwind, InControl en Parkwind thought leadership en expertise in de techniek en de installatie van funderingen, turbines en elektriciteitsaansluitingen, de financiering ervan, evenals de werking en het onderhoud van windmolenparken, met inbegrip van QHSSE-procedures offshore. Hun deelname aan talrijke researchinitiatieven bewijst dat ze zich willen inzetten om de sector van dienst te zijn en deelnemende bedrijven een belangrijke meerwaarde te bieden. Een voorbeeld hiervan is de betrokkenheid bij het SIRRIS Offshore Wind Infrastructuur Toepassingslab (OWI-Lab), een R&D-initiatief ter ondersteuning van innoverende projecten in offshore windenergie. Een compilatie van de gegevens over windsnelheden geeft een beter inzicht in het bodemgedrag en een vast en drijvend LIDAR-systeem verzamelt gegevens over de wind als energiebron in offshore omstandigheden. OWI-Lab heeft ook sensoren en een bewakingssysteem op een van de turbines van Belwind geïnstalleerd om inzicht te verwerven in de invloed die de structurele trillingen van de wind en de golven op de toren en de fundering hebben.

Het Brussels Wind Energy Institute, BruWind, dat door de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmushogeschool Brussel en de Université Libre de Bruxelles werd gelanceerd met de ambitie een leiderspositie te bekleden in het onderzoek naar windenergie in België, wordt ook sterk ondersteund door Belwind door actieve deelname in en toegang tot hun offshore elektriciteitscentrales in verscheidene projecten. Door haar actieve samenwerking met BMM in het kader van de monitoring van het zeemilieu, draagt Belwind ten slotte ook bij tot de ontwikkeling van een systeem om de cumulatieve gevolgen van windmolenparken op het zeemilieu op lange termijn op te volgen.

Frank Coenen, CEO van Belwind en InControl verheugt zich erop Alstom van dienst te kunnen zijn: “Innovaties zoals de nieuwe Haliade 150 van Alstom zijn van cruciaal belang voor de toekomst van offshore windenergieproductie. Meer dan 90 % van de offshore windenergie wordt momenteel opgewekt in Noord-Europa, in de Noordzee, de Baltische en de Ierse zee en het Engelse Kanaal. We zijn altijd een belangrijke speler geweest in dat domein, in het bijzonder in de ruwe omstandigheden van de Noordzee. We kijken er dan ook naar uit onze ervaring met andere spelers te delen om de ontwikkeling van de kennis en de technologie te versnellen met het oog op het behalen van de bindende EU-doelstelling om tegen 2020 20 % van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen.”

Frédéric Hendrick, Vicepresident Offshore Wind bij Alstom, wees op “het belang voor Alstom om de technische troeven en de prestaties van haar nieuwe offshoreturbine van 6 MW te valideren aan de hand van de Belwinds’ competenties. We werken met erg talentvolle teams. Ik nodig ook lokale onderaannemers uit om mee te werken aan de installatie en indienstneming ervan. Samen maken we dit tot een succes.”

Over Belwind:

De huidige elektriciteitscentrale van Belwind NV in de Noordzee bestaat uit 55 turbines en vertegenwoordigt een investering van € 614 miljoen. De aandeelhouders van Belwind zijn de Colruyt Groep, Dahm, Zeewind, PMV en Rabo Investment. Fase 1 van d elektriciteitscentrale van Belwind voorziet 160.000 Belgische gezinnen van groene energie. De samenwerking tussen lokale, regionale en nationale autoriteiten maakte het mogelijk om het windmolenpark in een recordtijd van 3,5 jaar te ontwikkelen en in slechts 16 maanden te bouwen.

www.belwind.eu

Over Alstom

Alstom is wereldleider op het gebied van energieopwekking, energieoverdracht en spoorinfrastructuur en toonaangever op vlak van innoverende, milieuvriendelijke technologieën. Alstom bouwt de snelste trein en de automatische metro met de grootste capaciteit ter wereld, verleent kant-en-klare geïntegreerde elektriciteitscentraleoplossingen en aanverwante diensten voor een brede waaier aan energiebronnen, met inbegrip van water- en kernenergie, gas-, steenkool- en windenergie, en biedt een ruim aanbod oplossingen voor energietransmissie, met speciale focus op “smart grids”. De Groep stelt 92.000 mensen tewerk in zo’n 100 landen en haalde een omzet van € 20 miljard. Ook werden er voor nagenoeg € 22 miljard bestellingen opgetekend in 2011/12.

Voor meer informatie:

Sonia Thibaut - gsm: +32 (0) 473 93 38 73 – email: sonia.thibaut@alstom.com

 


« Terug naar persberichten