Logo belwind
Language: NL | FR | EN

Navigatie

Electriciteitscentrale

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Belwind.

Planning / Tijdlijn

In augustus 2010 zijn alle windturbines klaar. Het offshore hoogspanningsstation wordt dan naar zijn plek in het park gesleept en daar geïnstalleerd. Het netwerk op land, inclusief het booster-transformator hoogspanningsstation, is dan ook klaar. In september worden alle kabels aangesloten en getest. Tussen oktober en december is het park in testfase. Eind december is het hele park operationeel.

april 2006 Aanvraag domeinconcessie
1 juli 2006 Exclusiviteit Belwind
juni 2007 Concessie verleend
juli 2007 Indiening Milieu Effect Rapportage (MER) en aanvraag vergunning zeekabel en windpark Milieu Effect Beoordeling (MEB)
sept - okt 2007 Publieke raadpleging
20 februari 2008 Vergunning en machtiging voor de bouw en exploitatie van een windpark op zee
12 november 2008 Wegvergunning voor de landkabel en verklaring van openbaar nut
januari 2009 Vlaamse bouwvergunning landkabel
februari 2009 Vergunning zeekabel
24 juli 2009 Financial Close
augustus 2009 Start bouw: voorbereidende werkzaamheden
8 september 2009 Installatie van de eerste fundering
september – februari 2010 Installatie funderingen
oktober – maart 2010
Installatie tussenstukken
augustus – september 2010 Exportkabel
augustus 2010 Installatie Offshore High Voltage Station (OHVS)
augustus 2010 Oplevering Booster transformatorstation
maart - september 2010 Installatie turbines
22 oktober 2010 Eerste levering electriciteit
31 december 2010 Windpark volledig operationeel