Logo belwind
Language: NL | FR | EN

Navigatie

Milieu

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Belwind.

Scheepvaart

Voor de scheepvaart bestaan er twee  risico’s, die allebei vrij eenvoudig op te lossen zijn :

Windmolens produceren een schaduwzone en een blinde zone in de radiofonie van kleine schepen
. De andere turbines, schepen en personen in het windmolenpark kunnen niet worden geïdentificeerd, tenzij de objecten bewegen.

Dit euvel is gemakkelijk op te lossen door een extra radar toe te voegen aan de SRK (ScheldeRadarKeten). Die maken de kleinere schepen zichtbaar en verminderen de blinde zones en de schaduwzones aanzienlijk. Om de algemene scheepvaartveiligheid in het gebied te verhogen, beveelt de BMM aan om een radar te plaatsen op de voorgestelde positie van het westelijke uiteinde van de Bligh zandbank.

Gezien de groeiende bezorgdheid voor illegale activiteiten op zee (zoals drugstransfer, vervoer van illegale migranten, vistransfer) en het risico voor maritiem terrorisme wordt aanbevolen de windmolenparken te onderwerpen aan een rechtstreekse, plaatselijke controle.

Daarnaast vormt het windmolenpark een nieuw gevaar voor de scheepvaart. Daarom moet zorgvuldig en proactief met de bevoegde instanties onderzocht worden om de zeevaarders te informeren over de werken in dit gebied en de nodige signalisatie te voorzien tijdens de werkzaamheden.

Dit kan door bijvoorbeeld regelmatige aankondigingen op kanaal 16 door het MRCC (Kustwachtcentrale - Afdeling Scheepvaartbegeleiding). Bovendien is het aangeraden richtlijnen op te stellen voor de scheepvaart in de omgeving van de werken en het windmolenpark. Deze richtlijnen kunnen verspreid worden via website, havens en vismijnen en zullen bijdragen tot een hogere veiligheid in het gebied.

(Bron: Milieueffectenbeoordeling Belwind, december 2007)