Logo belwind
Language: NL | FR | EN

Navigatie

Techniek

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Belwind.

Windenergie

Als energiebron heeft wind heel wat voordelen, zeker in vergelijking met klassieke fossiele brandstoffen en met uranium, waaruit kernenergie gewonnen wordt.

Windenergie is bij uitstek duurzame energie. We kunnen altijd wind blijven gebruiken, zonder ons leefmilieu en de toekomstige generaties te belasten.

  • Wind is een onuitputtelijke energiebron, wereldwijd beschikbaar.  
  • Hoe meer windenergie we opwekken, hoe minder we beperkt beschikbare energiebronnen zoals olie, gas, uranium of kolen aanspreken.
  • Bij de productie van windenergie wordt geen CO2 noch enige andere schadelijke stof uitgestoten. De productie brengt evenmin schadelijk of gevaarlijk afval met zich mee.
  • Windenergie vermindert onze afhankelijkheid van de olie-, gas- of uraniumproducerende landen.
  • Windenergie zorgt er mee voor dat België de Europese norm haalt om - tegen 2020 -  20 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen te halen. België is daardoor verplicht om 13 % van zijn electriciteitsproductie groen te maken.