Logo belwind
Language: NL | FR | EN

Navigatie

Techniek

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Belwind.

Windpark op zee

Een windpark op zee scoort beter dan een installatie op het vasteland:

  • Er is meer wind dan in het binnenland, waardoor de turbines meer energie kunnen produceren.
  • Belwind wordt 50 kilometer in zee gebouwd.  Zo ver in zee is het windpark van op het land niet of nauwelijks zichtbaar. De kustbewoners en toeristen blijven genieten van een intacte horizon.
  • Op zee heeft niemand last van de slagschaduw, noch van het geluid van de draaiende wieken.
  • Ook voor de flora en fauna zijn windparken op zee een zegen. Het windpark is afgesloten voor de scheepvaart en visserij, zodat vissen, zoogdieren en planten er vrij spel hebben en zich ongehinderd kunnen voortplanten rond de rotspartijen waarmee de fundering verstevigd zijn. Zo wordt het windpark een waar toevluchtsoord. Alle effecten op flora en fauna worden gedurende 6 jaar trouwens gemeten door het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, afdeling BMM, op kosten van Belwind.
  • 50 kilometer in zee zijn er maar weinig vogels, zodat er minder kans is op aanvaringen met de turbines dan op land.
  • Door windparken op zee te bouwen, leren we veel en worden de gebruikte technieken steeds beter. Daardoor zal windenergie op termijn steeds goedkoper worden, en creëren we een nieuwe industrie die de opgedane knowhow zal kunnen exporteren.