Logo belwind
Language: NL | FR | EN

Navigatie

Milieu

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Belwind.

Zeebodem

Kabels

Uitgaande van migratiesnelheden tussen 1 en 3 meter per jaar en een kabeldiepte van 1,8 meter, schatten Galagan et al. (2005) dat kabels bloot zouden kunnen komen te liggen na 6 tot 18 jaar.  

Bouwactiviteiten

Bij het plaatsen van gravitaire funderingen, methode die wel werd bestudeerd in het MER maar niet gebruikt wordt door Belwind, worden grote hoeveelheden sediment verplaatst. De sedimentsamenstelling van het concessiegebied wordt echter niet ingrijpend gewijzigd zodat de inherente kwaliteit van de habitat niet wezenlijk verandert. Daarom kan verwacht worden dat tijdens de exploitatiefase dezelfde fauna-elementen zullen terugkeren en dat dit ook het geval zal zijn na het beëindigen van de activiteiten.
Belwind gebruikt monopile funderingen of stalen, holle buizen die in de zeebodem geheid worden.  Tijdens het heien (2 à 3 uur) wordt het sediment alleen aangeroerd, maar niet verplaatst.

De federale en de scheepvaartpolitie verbieden derden alle toegang tot het park. Het afsluiten van het gebied heeft een positieve invloed op functies als paai-, kraam- en opgroeigebied. Doordat verstorende activiteiten zoals bodemvisserij geweerd worden, kunnen bepaalde epibenthosgemeenschappen zich herstellen.  

(Bron: Milieueffectenbeoordeling Belwind, december 2007)